Manitu on yliluonnollinen voima. Se toimii välittäjänä, jonka kautta jokin vielä näkymättömissä oleva saa muodon ja muuttuu toiminnaksi. Kun kohtaamisesta tulee kokemus, Manitu on läsnä.


Lue lisää

 

Intohimomme on muotoilla asiakaskokemuksesta liiketoimintaa.


Palveluiden ja digitaalisuuden liiketoiminnallisen merkityksen ja osuuden kasvaessa, korostuu tarve muotoilla uudelleen strategiaa, markkinointia ja asiakaskokemusta. Manitu auttaa tässä muutoksessa asiakkaitaan ratkaisujen lisäksi valmentamalla ja toimimalla tarvittaessa lisäresursseina. Olemme intohimoisia myös uusien, vielä näkymättömissä olevien liiketoiminnan mahdollisuuksien löytämisessä.

Asiakkaiden kokemuksen parantamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen ei tarvita yliluonnollisia voimia. Kyse on enemmän tahdosta kuin resursseista. Kun halu ymmärtää asiakkaan tarpeita yhdistyy kykyyn sovittaa siihen oman liiketoiminnan näkökulma, syntyy edellytyksiä toimia asiakaslähtöisesti, rakentaa parempaa kokemusta ja löytää uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia.

Olemme hyviä ideoimaan ja löytämäään uutta, mutta vähintään yhtä hyviä solmimaan langanpäitä yhteen. Lähestymistapamme on pragmaattinen, pyrimme saamaan aikaan toimintaa. Ratkaisujen löytämiseen käytämme ns. perinteisempien metodien lisäksi muotoiluajattelun, ketterän kehityksen ja palvelumuotoilun metodeita.

Haluamme olla aidosti arvoa tuottava kumppani, konkreettinen apu. Verkostomme ansiosta meistä on moneksi. Taikapiiriimme kuuluu koko joukko markkinoinnin, strategisen suunnittelun, palvelumuotoilun ja digitaalisen liiketoiminnan poppamiehiä ja sotureita. Asiakkaillemme tämä näkyy ratkaisujen laadun ja tulosten lisäksi tehokkuutena, sillä pystymme mitoittamaan toimintamme tehokkaasti suhteessa tavoitteisiisi.

Henkiolentomme on palveluksessasi.

Katso palvelumme

Palvelut

Olemme strategisen muotoilun ja markkinoinnin toimisto.

Asiakaskokemus

Asiakastasi kiinnostaa merkitys ja hän muistaa sen minkä tuntee. Ei ole siis yhdentekevää millaista kokemusta rakennat. Asiakaskokemuksen strateginen merkitys kasvaa alojen ja yritysten palvelullistuessa. Asiakaslähtöisyyden ja sen avulla saavutettavan hyvän kokemuksen tulisikin olla strateginen päätös. Kokemuksen luominen on arvon luomista. Parhaat innovaatiosi syntyvät löydöksistä, jotka teet asiakastasi ymmärtäessäsi.

Strategia

Parhainkaan kilpailuetu ei takaa menestystä mikäli yritys ei kykene uudistumaan. Digitaalisessa maailmassa tavoitteesi ovat muuttuneet liikkuvaksi maaliksi, joten strategiasi on oltava elossa, ei vain paperilla. Vision merkitys korostuu samalla, kun vaikeus piirtää strategiaa tulevaan kasvaa. Strategiasta pitää voida keskustella ja sitä pitää haastaa aktiivisesti. Kulttuurisi kyky tukea strategiaa varmistaa onnistumisesi.

Markkinointi

Kuluttajakäyttäytymisen ja markkinoinnin ollessa jatkuvassa muutoksessa korostuu oikean reseptin löytäminen suhteessa liiketoimintasi tavoitteisiin ja kyky mitata sen toimivuutta. Reseptin täytyy sisältää myös se, miten ratkaisusi dramatisoidaan päällekkäisiin kanaviin siten, että se edelleen kertoo tarinasi innostavasti ja rakentaa brändisi arvoa. Markkinointisi on dynamosi muutoksessa ja kasvussa.

Design

Muotoiluajattelun hyödyntäminen disruptiivisen toimintaympäristön haasteiden ratkaisemisessa kasvaa. Paremman kokemuksen aikaan saaminen vaatii asiakasymmärryksen lisäksi uusien metodien hyödyntämistä. Kokeilukulttuurin ja ketterien menetelmien hyväksikäyttö kasvattaa myös oman tiimisi osaamista.


Brändinrakennus  Digitaaliset ratkaisut  Identiteetti  Insight  Kokemuksen muotoilu  Konseptisuunnittelu  Mainonta  Markkinointiviestintä  Palvelumuotoilu  Positiointi  Strateginen markkinointi  Strateginen suunnittelu 

Ota yhteyttä


Manne Salomaa

Strategi
manne at manitu.fi
p.040-7329723

Veikko Törrönen

Palvelumuotoilija
veikko at manitu.fi
p.040-7055810